×


PET versus PLA

Přestože jsme s naší novinkou v podobě Bio lahví zatím sklidili převážně pozitivní reakce, občas se stává, že mnozí z Vás ještě neznají ty podstatné důvody, proč NE plastu a tečka. Bio "plast" je podstatně dražší a museli jsme jeho cenu trochu zvýhodnit, aby vůbec byla dostupná. Níže uvádíme pádné důvody, pro tuto volbu a také důvody, proč našim zákazníkům na farmářských trzích opětovně natočíme šťávy do PLA, zdravých lahví, nebo do skla za zvýhodněnou cenu, ale do PET lahví nikoliv:
Fresh Juices | 20.02.2024

SROVNÁNÍ KOMPOSTOVATELNÝCH PLASTŮ A PET PLASTU                                                                                          

Kompostovatelný plast (PLA)      

PLA - (Polylactic acid / polymer mléčné kyseliny) - vyroben z obnovitelných rostlinných zdrojů (kukuřice, brambory, obilniny)
Čistě přírodní, bez chemikálií, zdravotně nezávadný, rozložitelný za pár týdnů v přírodě, možnost opakovaného použití, při spalování nevznikají škodlivé látky.
K výrobě bio plastu se spotřebuje jen cca 30% energie oproti plastům a emise vypuštěného CO2 je o 60% nižší, navíc při likvidaci bio plastu spálením vzniká jen  20 % CO2 v porovnáním s likvidací PET.
Pokud je bio plast kompostován, časem se působením půdních bakterií, tepla a vlhkosti rozloží na biomasu a může být použit znovu jako zemina či substrát.

 

Klasický plast (PET)

PET – (polyethylentereftalát) – Vyroben z ropy. Nejčastěji využívaný plast na světě.
Obsahuje nebezpečné chemikálie, které mohou kontaminovat obsah. Řada z nich rozvrací křehkou hormonální rovnováhu a narušuje rozmnožování.
Plast je levný, protože do jeho ceny není započítáno, kolik nás stojí to, že nevíme, co s ním poté, co doslouží, a nikdo za jeho likvidaci nenese zodpovědnost.
Na světě každý rok vznikne asi 300 milionu tun plastů. Okolo osmi milionů tun končí každý rok v moři, mikro plasty už uzavírají kruh a vrací se k nám zpět ve vodě. Na skládkách se z plastů uvolňují rozličné jedy a prosakují do půdy.
Příroda se pere více než 700 let s rozkladem jedné plastové láhve.
Nejkrásnější pláže světa, čím dál víc zaplavuje odpad tvořený plastem.
85 % plastových lahví se nikdy nezrecykluje a končí na skládkách.
24 000 000 litrů nafty je potřeba na výrobu jedné miliardy plastových lahví (spotřeba lidstva je desítky miliard plastových lahví ročně!!!)
Plasty nelze dobře vymýt, nejsou určeny na opakované použití, mohou zanechávat zápachy a bakterie a vylučovat škodlivé látky antimonu a bis fenolu A (BPA).

Pokud se vám na první pohled zdá plast hladký a čistý, ve skutečnosti se na něm po nějakém čase začne dařit bakteriím a plísním. Takzvaně ušlechtilý materiál PET má proto v potravinářských podmínkách jen velmi krátkou životnost. Opakovaným používáním může dojít k narušení materiálu, ve kterém vzniknou praskliny a škrábance. V těch se následně usídlí bakterie a plísně a ty se postarají o kontaminaci nápoje a následně můžou přivodit zažívací potíže, případně mohou představovat značné zdravotní rizika.

 

Kvůli opakovanému používání těchto lahví se navíc z plastu mohou začít uvolňovat škodlivé látky. Například ftaláty-změkčovadla, ovlivňující funkci ledvin a jater a působící na hormonální rovnováhu, těžké kovy jako například antimon, který má účinky podobné arzenu, nebo acetaldehyd. Do nápojů zejména s obsahem kyselin se také může uvolňovat oxid antimonitý, který se používá při výrobě PET lahví jako katalyzátor. Při vystavení teplotám již kolem 40 °C nebo jen UV záření ze slunce, se navíc uvolňuje látka bisfenol A (BPA) a to přímo úměrně s teplotou, či UV zářením. 

 

Tyto látky jsou přítomné v plastu z jejich výroby a uvolňují se také postupným narušováním plastu mechanicky manipulací a mytím, chemickou reakcí s tekutinou a působením zmíněných bakterií.

Mohou být pro náš organismus karcinogenní, jsou toxické pro reprodukci a mohou také narušit hormonální činnost. Riziko jejich uvolňování navíc roste, pokud materiál vystavíme vyšším teplotám. Z tohoto důvodu by měly být i lahve v obchodech skladovány na stinných místech. Jednorázové PET obaly nejsou testovány vůči údržbě a pravidelné mytí a čištění může uvolňování škodlivých látek jen posílit.

Proto volíme jednoznačně: PLA !