×


GDPR

Pravidla ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky jsou spravovány společností:

fresh-juices.cz

Aneta Buřičová

Paroubkova 498, Sadská, 28912

IČ 76421651

(dále označován jako "web".)

Pokud navštěvujete tyto webové stránky, může Web shromažďovat vaše osobní údaje a to buď přímo (v případech, kde jste požádáni o poskytnutí dat) nebo nepřímo. Web bude tyto osobní údaje používat pouze v souladu s účely stanovenými tímto prohlášením o důvěrnosti a zavazuje se shromážděné osobní údaje chránit. V tomto prohlášení jsou uvedeny účely zpracování dat webu použití cookies a způsob ochrany vašich osobních údajů.

 

Účel zpracování

 

Web shromažďuje a zpracovává informace o klientech a návštěvnících těchto webových stránek za účelem rozšíření podnikání, informování a nabídky produktů a služeb, které mohou být předmětem vašeho zájmu a za účelem vedení statistik souvisejících s webovými stránkami. Informace, které poskytnete, budou použity k tomu, abyste mohli být kontaktováni, např. v případech oznámení o funkčních změnách webových stránek a nabídky služeb, které pro vás mohou být užitečné (pokud nevyloučíte zasílání těchto nabídek).

 

Citlivé údaje

 

Web nemá v úmyslu pomocí těchto stránek shromažďovat citlivé osobní údaje (jako jsou údaje o politických názorech, náboženství, nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života). Pokud by Web takové údaje shromažďoval, budete nejprve požádáni o souhlas. Prosím vezměte na vědomí, že poskytnutím nevyžádaných citlivých osobních údajů webu poskytujete zároveň svůj souhlas s použitím těchto údajů.

 

Cookies

 

Web může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání těchto webových stránek, včetně názvu domény, počtu kliků, navštívených stránek, předchozích a následně navštívených stránek a délky připojení uživatele. Tyto informace mohou být získány pomocí cookie. Cookie je malá textová složka, umístěná serverem těchto webových stránek na váš hard-disk. Můžete nastavením svého vyhledávače zvolit, zda cookie používat či nikoliv. Pomocí cookie se usnadní a urychlí prohlížení těchto webových stránek.

 

Webové stránky třetích stran

 

Chtěli bychom upozornit na to, že toto prohlášení o důvěrnosti se nevztahuje na webové stránky třetích osob, které jsou propojeny s těmito webovými stránkami.

 

Změny

 

Web si vyhrazuje právo kdykoliv upravit jednotlivé sekce tohoto prohlášení o důvěrnosti. Doporučujeme čas od času zjistit, zda toto prohlášení neobsahuje nějaké změny.